Egalitate de sanse si de gen

 Proiectul “Ocupare in mediul rural prin programe integrate “ isi propune :    

Proiectul va asigura, fara nici o exceptie, respectarea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale si a celor recunoscute de lege in toate domeniile.

Proiectul, va respecta principul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuală, varstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenenta la categorii defavorizate.

Proiectul va urmari  promovarea egalitatii de sanse atat in stabilirea criiteriilor de includere in proiect a grupului tinta, cat si in constituirea echipei de proiect, cu respectarea diferentelor de gen, etnie etc.